Ägare med visioner

Thomas och Janne har storsatsat på verksamheten, med modernisering av lokaler såsom kyl- och frysutrymmen och personalutrymmen samt arbete med att fräscha upp ytskikt. En av de största förändringarna som genomförts är dock att fryshuset infört en certifiering för IP-livsmedel.

– Vi har alltid haft en hög standard här, något som är viktigt när man hanterar råvaror och livsmedel. I och med certifieringen kan vi säkerställa denna höga nivå, säger Henrik Hellgren, vice vd på Göteborgs Fryshus.

Thomas och Janne har länge bedrivit verksamhet inom import och handel vilket har gett dem ett stort kontaktnät inom Göteborgs näringsliv. Som vice vd tror Henrik att det betyder att man ytterligare kommer kunna stärka sin ställning på marknaden:

– Med det kontaktnät som Thomas och Janne har kommer vi inte bara kunna attrahera fler kunder utan även externt kapital för vidare investeringar, något vi i dag tittar på. I samband med den nya Marieholmsförbindelsen som ska vara färdig år 2020 så ser framtiden onekligen ljus ut.

Med dagens beläggning kommer man på fryshuset enligt Henrik behöva bygga ut lokalerna för att få plats. I dag har man plats för 16.000 pallar fryst och kylt medan man även erbjuder plats för 500 pallar av torra livsmedel.

 

Erbjuder transporter

Göteborgs Fryshus erbjuder inte bara kyl- och frysmöjligheter utan bistår även med transport till och från lokalerna. Via en nylanserad webbtjänst kan kunder boka transporter som även innefattar möjligheten till ompackning och tullager.

Som ett av två fryshus i göteborgsregionen har Göteborgs Fryshus funnits sedan 1980-talet. Med stora kunder inom import och produktion av livsmedel har man under åren lyckats skaffa sig en särställning på marknaden, mycket tack vare en kunnig personal och det geografiska läget.

– Vi har i över 30 år levererat kyl- och frysmöjligheter åt Göteborgs olika importörer och producenter, och skulle jag spekulera så handlar det mycket om den nära anslutning till E6, E45 och E20 som vi har, avslutar Henrik.

I dag har Göteborgs Fryshus två lokaler i göteborgsområdet, en i Gamlestans Slakthusområde på mark som ända sedan 1950-talet har huserat fryshus samt en lokal i Storås, Angered.

Thomas Nydén
Ägare och VD

Jan Bergqvist
Ägare och styrelseordförande

Bengt Simberg
Grundare och f.d. ägare