Distribution

Distribution är en viktig del i vår verksamhet. Med egna lastbilar ser vi till att ditt gods är framme i tid och med rätt temperatur. Vi har ett väl utbyggt transportnät som dagligen hämtar och lämnar gods, med hela världen som arbetsfält. Våra frys- och kyllager är strategiskt placerade, nära trafikleder och hamnar. Har du varor som kräver extraordinära insatser? Kontakta oss så tar vi fram en lösning. Som experter på thermotransporter, har vi lång erfarenhet av att upprätthålla obrutna fryskedjor.

Vill du byta till Göteborgs Fryshus? Lugn, vi tar hand om flytten.

Erfarenhet och branschkännedom

Vi har genom åren prioriterat långsiktiga samarbeten med nöjda kunder som mål. Idag kan vi stolt presentera en bred kundbas som vi utvecklats tillsammans med. Vilket bidragit till att vi ständigt ökar vårt kunnande och intresse för nya lösningar inom lagerhantering och logistik, allt för att tillmötesgå branschens förväntningar.