Glacio-koncernen tar över aktierna i Göteborgs Fryshus AB och Göteborgs Fryshus Service AB från
Icemen Groupe AB den 20 maj 2021. Förvärvet markerar en viktig milstolpe för Glacio. Det är
Glacios första förvärv och samtidigt tar det Glacio in på den svenska marknaden.
– Vi är mycket entusiastiska över förvärvet av Göteborgs Fryshus, säger Espen S. Karlsen, VD för
Glacio. Det är vår första verksamhet utanför Norge, men kanske mest av allt för att vi är övertygade
om att Göteborgs Fryshus har mycket att tillföra Glacio-koncernen. Göteborgs Fryshus har
kompetenta medarbetare, bra ledning och marknadsledande kunder samt ett strategiskt viktigt läge.
Kort sagt en mycket bra matchning för Glacio, vilket kommer att stärka våra tjänster och position på
marknaden. Det här kommer att skapa nya strategiska möjligheter för oss och våra kunder.
– Göteborgs Fryshus har attraktiva kunder och har de bästa möjligheterna att stärkas ytterligare på
den svenska marknaden, säger Jan Bergqvist, styrelseordförande i Göteborgs Fryshus och delägare i
Icemen Groupe.
– Glacio har rätt ambitioner och kommer att kunna lyfta Göteborgs Fryshus till nästa nivå. Vi är
övertygade om att Glacio är den verksamhet som har den bästa utgångspunkten för att skapa
mervärde för våra kunder och kunna utveckla våra medarbetare nu när Jan och jag drar oss tillbaka,
säger avgående VD och delägare Thomas Nydén.I Göteborgs Fryshus byter Henrik Hellgren position från vice VD till VD. Med sig har han befintlig
ledning i Joakim Krantz som ekonomichef, Jimmy Nydén och Branko Majnovic som lagerchefer.
– Jag ser fram emot ett nära samarbete med Glacio för att vidareutveckla Göteborgs Fryshus. Inte
minst öppnas goda möjligheter på marknaden när vi tillsammans med Constellation Cold Logistics
kan erbjuda kunder lösningar i flera länder, säger den tillträdande VD:n. Henrik Hellgren