Kvalitet och god ekonomi skapar möjligheter

Certifiering IP-Livsmedel

Göteborgs Fryshus eftersträvar hög kvalitet i allt handhavande. Därför är verksamheten certifierad för IP-Livsmedel. En standard för företag som sysslar med förädling eller grossisthantering av förpackade livsmedel.

Certifiering

Kreditvärdighet Trippel AAA

Göteborgs Fryshus har god ekonomi och tänker långsiktigt gällande utveckling av verksamheten. Under året har företaget investerat stort i anläggningen i Storås, där ny transithall, kundmottagning och personalutrymmen tillkommit. Kapacitet finns att växa med framtida behov av omfattning, flexibilitet och servicegrad.

Vi arbetar enligt metoden HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en metod som används för att systematiskt utvärdera, sortera och kontrollera potentiella hälsofaror i verksamheten.

Erfarenhet och branschkännedom

Vi har genom åren prioriterat långsiktiga samarbeten med nöjda kunder som mål. Idag kan vi stolt presentera en bred kundbas som vi utvecklats tillsammans med. Vilket bidragit till att vi ständigt ökar vårt kunnande och intresse för nya lösningar inom lagerhantering och logistik, allt för att tillmötesgå branschens förväntningar.