Varför välja Göteborgs Fryshus?

Göteborgs Fryshus erbjuder en komplett fryskedja med frys- och kyllagring. Målet är att kunna samordna och optimera hela din fryskedja, från bokning och thermotransporter till hantering och slutleverans. Med egna lastbilar ser vi till att ditt frysgods är framme i tid och med rätt temperatur. Vi har ett väl utbyggt transportnät som dagligen hämtar och lämnar gods, med hela världen som arbetsfält. Att våra kunder är nöjda betyder allt för oss.

Kvalitet och god ekonomi skapar möjligheter – Göteborgs Fryshus är IP-livsmedel-certifierade, arbetar enligt HACCP-metoden och innehar kreditvärdighet AAA.

Fördelar:

• Starkt team med personligt engagemang som arbetar i kundnära relationer där kommunikation är av stor vikt.

• Du får en egen kontaktperson med ansvar för hela processen från godsintag till leverans.

• Lagerhållning och tilläggstjänster som skräddarsys för bästa kostnadseffektivitet och service ut mot slutkund.

• Full insyn i ditt lagerflöde via datasystem som skickar auto-återkoppling vid alla in/ut leveranser.

• Kapacitet att växa med framtida behov av omfattning, flexibilitet och servicegrad.

• Närhet till kunder och leverantörer genom egna frys- och kyllager strategiskt placerade i Göteborgsregionen.

• Kontinuerlig utbildning av all personal med målet att utveckla branschen.

Erfarenhet och branschkännedom

Vi har genom åren prioriterat långsiktiga samarbeten med nöjda kunder som mål. Idag kan vi stolt presentera en bred kundbas som vi utvecklats tillsammans med. Vilket bidragit till att vi ständigt ökar vårt kunnande och intresse för nya lösningar inom lagerhantering och logistik, allt för att tillmötesgå branschens förväntningar.

Vi prioriterar ett nära och kostnadseffektivt samarbete

Har du en verksamhet med speciella behov som kräver extraordinära insatser? Vi prioriterar ett nära och kostnadseffektivt samarbete med våra kunder, vilket innefattar en mängd olika tilläggstjänster som skapar möjligheter, såsom etikettering, ompallning, plockorder, infrysning, m.m. Vi erbjuder även torrlagring i anslutning.